Otomotiv Yenileme Pazarı Sürdürülebilirliği Forumu Resmi Olarak Yeni Avrupa Derneği Olarak Kurulacak…

Geçen Eylül ayındaki başarılı lansmanından sadece dokuz ay sonra, Otomotiv Satış Sonrası Sürdürülebilirlik Forumu (FAAS), yasal olarak kayıtlı, kar amacı gütmeyen bir Avrupa derneğinin kurulduğunu duyurur. Önde gelen 28 üyeden oluşan FAAS, sürdürülebilirliği ilerletmeye, daha yeşil uygulamaları teşvik etmeye ve otomotiv satış sonrası sektöründe çözümler sunmaya adanmış, ileri görüşlü bir girişimdir.

CLEPA (Avrupa Otomotiv Tedarikçileri Birliği) ve FIGIEFA (Avrupa Otomotiv Satış Sonrası Distribütörleri Birliği) tarafından başlatılan FAAS Sekreterliğinin rehberliğinde, bir yönetişim yapısı oluşturmak, FAAS’ı tüzel kişilik olarak resmileştirmek ve başlatmak için hazırlıklar devam etmektedir. üyelik tabanını genişletmek için bir bilinçlendirme kampanyası. Ek olarak, yeni dernek, daha geniş katılım ve etkileşimi teşvik etmek için yeni üyelik kategorileri sunmaya hazırlanıyor.

Bu girişimin resmi sunumu, ‘FuturMotive’ Kongresi kapsamında 16-18 Kasım’da Bologna’da yapılması planlanan, merakla beklenen FAAS Sürdürülebilirlik Günü sırasında gerçekleştirilecek. FIGIEFA adına FAAS koordinatörü Laurence Eeckhout, son genel kurul toplantısında üyelerin oybirliğiyle verdiği desteğin gösterdiği coşkuyu paylaşıyor: “Üyelerin, satış sonrası sektördeki aktörlerin işbirliğini geliştirmek için güçlerini birleştirdiği bir yolculuğa katılmalarından memnunuz. en iyi uygulamaları paylaşmak ve tüm tedarik zinciri boyunca kalıcı bir etkiye sahip olacak sürdürülebilir girişimleri teşvik etmek. Birlikte, üyeliğimizde önemli bir büyümenin yanı sıra paketlemenin optimizasyonu, parçaların yeniden kullanımı ve yeniden üretimi ve lojistiğin dijitalleştirilmesini öngörüyoruz.”

CLEPA’nın Pazar İşleri Kıdemli Danışmanı Frank Schlehuber, otomotiv yenileme pazarında toplu eylemin önemini vurguladı. “Sektörde çok sayıda paydaş faaliyet gösterirken, hepimizin ortak bir amacı var. Anlamlı bir değişikliğin gerçekleştirilmesi, tüm piyasa oyuncularının kabulünü ve desteğini gerektirir. Bu nedenle, hızlı ve etkili sonuçlar elde etmek için değer zincirindeki paydaşları içeren ortak bir girişim çok önemlidir.”

FAAS’ın misyonu

FAAS, CLEPA ve FIGIEFA tarafından başlatılan, otomotiv satış sonrası tedarik zincirini Avrupa satış sonrası pazarı için daha yeşil ve daha sürdürülebilir çözümlere yönelik bütüncül bir arayışta birleştiren benzersiz bir işbirlikçi çabayı temsil ediyor.

FAAS, sürdürülebilirlik hedeflerine ulaşmak için şu anda Avrupa otomotiv endüstrisinden çok çeşitli ilgili aktörlerden oluşan dört çalışma grubu yürütmektedir:

– Çalışma Grubu 1: Otomotiv satış sonrası sektörünün CO2 ayak izini ve otomotiv satış sonrası sektörünün CO2 etkisini değerlendirmek için kapsamlı bir çalışma yürütmek. bir aracı yolda daha uzun süre tutmak yerine yeni bir araçla değiştirmek.

– Çalışma Grubu 2: Yeniden üretilmiş ürünlerin pazar payını artırmak amacıyla yeniden imalatın döngüsel ekonomiye önemli katkısını vurgularken, gelişmiş bilgi ve anlayış yoluyla bileşenlerin yeniden üretiminin önündeki mevcut engellerin ele alınması.

– Çalışma Grubu 3: Avrupa’daki diğer girişimlerle uyumlu, otomotiv satış sonrası sektöründeki tüm oyuncular için geçerli standartlaştırılmış bir Ürün Karbon Ayak İzi metodolojisi geliştirmek.

– Çalışma Grubu 4: Tedarikçiler ve toptancılar arasında stratejik ortaklıklar kurarak ve deniz taşımacılığının çevresel ayak izini azaltmak için öneriler geliştirerek tedarik zinciri lojistiğini optimize etmeye odaklanma.

English Versiyon:

Forum on Automotive Aftermarket Sustainability to officially establish as new European association

Just nine months after its successful launch last September, the Forum on Automotive Aftermarket Sustainability (FAAS) announces the formation of a legally registered, non-profit European association. Comprising 28 prominent members, the FAAS is a forward-thinking initiative dedicated to advancing sustainability, promoting greener practices, and delivering solutions within the automotive aftermarket sector.

Under the guidance of the FAAS Secretariat, initiated by CLEPA (the European Association of Automotive Suppliers) and FIGIEFA (the European Association of Automotive Aftermarket Distributors), preparations are underway to establish a governance structure, formalise the FAAS as a legal entity, and launch an awareness campaign to expand its membership base. Additionally, the new association is set to introduce new membership categories to foster broader participation and engagement.

The official presentation of this initiative will take place during the highly anticipated FAAS Sustainability Day, scheduled for 16-18 November in Bologna as part of the ‘FuturMotive’ Congress. Laurence Eeckhout, FAAS coordinator on behalf of FIGIEFA, shares the enthusiasm shown by the unanimous support from members during the recent plenary meeting: “We are pleased that members are engaged in a journey where actors in the aftermarket sector are joining forces to enhance collaboration, exchange best practices, and foster sustainable initiatives that will have a lasting impact along the entire supply chain. Together, we anticipate substantial growth in our membership, as well as the optimisation of packaging, re-use and re-manufacturing of parts, and digitalisation of  logistics.”

Frank Schlehuber, CLEPA’s Senior Consultant Market Affairs, emphasised the importance of collective action within the automotive aftermarket. “While numerous stakeholders operate within the industry, we all share a common goal. Effecting meaningful change requires the acceptance and support of all market players. Therefore, a joint initiative involving stakeholders across the value chain is essential to achieve swift and impactful results.”

The mission of the FAAS

The FAAS represents a unique collaborative endeavour initiated by CLEPA and FIGIEFA, uniting the automotive aftermarket supply chain in a holistic pursuit of greener and more sustainable solutions for the European aftermarket.

To achieve its sustainability objectives, the FAAS currently operates four working groups comprising a wide range of relevant actors from the European automotive industry:

– Working Group 1: Conducting a comprehensive study to assess the CO2 footprint of the automotive aftermarket sector and the CO2 impact of maintaining a vehicle on the road for longer vs. replacing it with a new vehicle.

– Working Group 2: Addressing existing barriers to component remanufacturing through improved knowledge and understanding, while emphasising the significant contribution of remanufacturing to the circular economy, with the aim to increase the market share of remanufactured products.

– Working Group 3: Developing a standardised Product Carbon Footprint methodology applicable to all players in the automotive aftermarket sector, consistent with other initiatives in Europe.

– Working Group 4: Focusing on optimising supply chain logistics by forming strategic partnerships between suppliers and wholesalers, and developing recommendations to reduce the environmental footprint of shipping.

Kaynak: https://www.figiefa.eu/en/2023/forum-on-automotive-aftermarket-sustainability-to-officially-establish-as-new-european-association%C2%A0.html